Archiwum


Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie

Z dniem 1 czerwca 2017 r. zostało otwarte Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie (APE-ACz). Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do korzystania z naszego zasobu. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie akt odbywa się od poniedziałku do piątku po godz. 16.00.

W celu zapoznania się z materiałami archiwalnymi prosimy o kontakt:

Bartosz Kapuściak - archiwista APE-ACz
bartosz.kapusciak@gmail.com
tel. 691838381

lub bezpośrednio z proboszczem, ks. Adamem Glajcarem (zob. zakładka Kontakt).

Prosimy także o zapoznanie się z "Regulaminem korzystania z dokumentów APE-ACz".

Regulamin korzystania z dokumentów APE-ACz (pdf - 86 kb)

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (pdf - 261 kb)

Istnieje możliwość zamówienia jednostek archiwalnych mailem, po uprzednim zapoznaniu się z roboczym inwentarzem Zespołu Akt Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie:

Zamówienie (rewers)

Inwentarz roboczy APE-ACz