Archiwum

Z dniem 1 czerwca 2017 r. zostało otwarte Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie (APE-ACz). Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do korzystania z naszego zasobu. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie akt odbywa się od poniedziałku do piątku po godz. 16.00.

W celu zapoznania się z materiałami archiwalnymi prosimy o kontakt:

Bartosz Kapuściak - archiwista APE-ACz
bartosz.kapusciak@gmail.com
tel. 691838381

lub bezpośrednio z proboszczem, ks. Adamem Glajcarem (zob. zakładka Kontakt).

Prosimy także o zapoznanie się z "Regulaminem korzystania z dokumentów APE-ACz".

Regulamin korzystania z dokumentów APE-ACz (pdf - 86 kb)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (pdf - 261 kb)

 

Informujemy, że od 1 maja 2017 r. w budynku parafii ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Częstochowie:

Prezes Oddziału – Bartosz Kapuściak
Sekretarz – Katarzyna Parkitna
Skarbnik – Marta Mszyca

Osoby zainteresowane tematyką archiwalną zapraszamy serdecznie na spotkania, które odbywają się cyklicznie 4 razy w roku. Planowany termin kolejnego spotkania: 15.12.2017 r., godz. 17.00. Organizujemy także kursy dla archiwistów.

Kontakt w tej sprawie: czestochowa@sap.waw.pl, bądź telefonicznie: 691838381.