OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na świąteczne i niedzielne nabożeństwa o godz. 10:30.

Zapraszamy również do oglądania transmisji i nagrań:

Transmisje i nagrania nabożeństw 9 sierpnia

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie:

YouTube: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Częstochowie
Facebook: Parafia Ewangelicko - Augsburska w Częstochowie
Facebook: Adam Glajcar

O nas w skrócie

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadził dzieło odnowy i reformy chrześcijańskiego Kościoła. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: sola scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara.

Nabożeństwa
Częstochowa 1030 co niedzielę
Lubliniec 815 2. i 4. niedziela mies.
Piasek 830 1. i 3. niedziela mies.