Najnowsze wytyczne Biskupa Kościoła

Czas pasyjny to czas zadumy, medytacji. To czas wejrzenia w siebie i skonfrontowania swojego życia z prawdą Bożego Słowa. Najlepiej uczynić to u stóp krzyża Golgoty. Zapraszam każdego do wspólnej wędrówki na Golgotę, do wspólnej medytacji w każdy piątek. Cieszę się na wspólne spotkanie z pasyjnym fragmentem Słowa Bożego. Rozważanie znajdziesz na parafialnym kanale: WIARA ZBLIŻA DO KRZYŻA

O nas w skrócie

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadził dzieło odnowy i reformy chrześcijańskiego Kościoła. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: sola scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara.

Nabożeństwa
Częstochowa 1030 co niedzielę
Lubliniec 815 2. i 4. niedziela mies.
Piasek 830 1. i 3. niedziela mies.